No. 1

In manufacturing in Poland

Best supplier

In Europe
  • Русский
  • English
  • Polski
  • Henkis
  • +48 22 781 22 09

No. 1

In manufacturing in Poland

Best supplier

In Europe

Contact

Henkis sp. z o.o.
ul. Okólna 43, 05-270 Marki, Poland
tel. +48 22 781 22 09
fax. +48 22 781 22 20
e-mail: info@henkis.com

Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS
KRS nr 0000279568
NIP: 1251442546
Regon 140965499
Kapitał zakładowy: 1 518 000 zł

05

Krzysztof Kwiatkowski
President
+48 22 781 22 09
067

Marek Marjanowski
Deputy Director
+48 22 781 22 10
011

Michał Misiura
Marketing Manager
+48 22 771 33 35 +48 664 772 752
067

Marek Marjanowski
Production & Service Manager
+48 22 781 22 10 +48 602 181 880
072

Tomasz Skowyra
+48 22 781 22 09 +48 604 152 853
065

Andrzej Byliński
+48 22 771 34 46 +48 604 169 435
080

Jakub Cichowski
+48 22 771 40 27 +48 606 318 623

Questions?

If you have any question use form below.

Name and surname (required)

E-mail (required)

Phone

Company name

Subject (required)

Message (required)

Top